Řád půjčovny

ŘÁD PŮJČOVNY HARD SPORT

Při využití služeb naší půjčovny dochází k uzavření nájemní smlouvy a každý zákazník se zavazuje k seznámení s níže uvedeným řádem a k jeho dodržení.

 • Rezervace vybavení je možná pouze osobně na provozovně.
 • K zapůjčení vybavení je nutné předložit minimálně jeden doklad totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas, případně povolení k pobytu).
 • Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
 • Kauce (vratná záloha) je splatná při převzetí vybavení. Primárně preferujeme platbu kartou.
 • Při zapůjčení vybavení je domluven termín vrácení. Nájemce se zavazuje k vrácení vybavení nejpozději v domluvený den.
 • Půjčovna se zavazuje k předání kompletního vybavení, které bude připraveno k běžnému užívání. Zákazník se zavazuje pouze k běžnému užívání vybavení bez jakýchkoliv zásahů do stavu vybavení.
 • Zrušení rezervace je možné provést pouze osobně na pobočce
 • Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
 • Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.
 • Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek dle platného ceníku.
 • Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu škody způsobené zákazníkem. Rozsah poškození prověří servisní technik. Na základě rozsahu poškození, informuje zákazníka o nákladech na opravu, které mu budou odečteny z kauce.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.
 • S osobními daty, které jsou v rámci provozu půjčovny shromážděny je nakládáno dle platné legislativy, jsou považována za důvěrná a nejsou předávána žádné třetí straně.

 

 • Celosezonní půjčení vždy končí dle dané sezony ZIMA / LÉTO vrácení zboží v jiném termínu je třeba  domluvit předem. Od 1. 4. nebo 1. 10. se účtuje denní sazba dle platného ceníku.
 • Zimní sezóna od 1. 10. – 31. 3. aktuálního roku
 • Letní sezóna od 1. 4. – 30. 9. aktuálního roku

 

Ceník je platný od 1. 6. 2022. Vyhrazujeme si právo na změnu cen.